Nationality FRAFRA
Hometown CHAMONIX
Category licence
Sponsor ZERO G
Team CHAMONIX
no data